DISC - Learn about yourself

Increase your self-knowledge

   Watch Promo

DISC is the leading personal assessment tool used by over 1 million people every year to improve work productivity, teamwork and communication. DiSC profiles help you :

 • Increase your self-knowledge: how you respond to conflict, what motivates you, what causes you stress and how you solve problems
 • Improve working relationships by recognizing the communication needs of others
 • Facilitate better teamwork and teach productive conflict
 • Develop stronger personal skills by identifying and responding to people styles
 • Manage more effectively by understanding the dispositions and priorities of others
 • Become more self-knowledgeable, well-rounded and effective professionals

Course outcomes:

You build up your skills to be excellent in communicationGIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC:

 • Thấu hiểu bản thân về đặc điểm tâm lý cơ bản.
 • Chấp nhận người khác, giảm khó chịu, xung đột với đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người thân.
 • Nhận biết hành vi khách hàng trong 10 giây
 • Phát triển kỹ năng sống hòa hợp với môi trường.
 • Giúp xây dựng tốt mối quan hệ với các nhóm đối tượng trong cộng đồng.
 • Tiền đề để cho những nhà nghiên cứu tiếp tục các công trình về tâm lý hành vi con người.

NỘI DUNG LỚP HỌC:

 • Thấu hiểu bản thân qua các trò chơi và câu chuyện
 • Khái niệm và cơ sở khoa học của D-I-S-C
 • Tái hiện sống động từng nhóm hành vi với thế mạnh và thế yếu.
 • Thực hành kỹ năng nhận biết hành vi người đối diện trong 3 nốt nhạc.
 • Chia sẻ và kết nối cộng đồng thông qua giá trị của chương trình.

TỔ CHỨC LỚP HỌC

 • Tối thiểu 20 người và tối đa 50 người tham dự
 • Trắc nghiệm DISC tại htttp://congcu.vita-share.com/disc.
 • Trang phục thuận tiện cho những vận động trong lớp (nữ mặc quần ống, không mặc váy)


Your Instructor


Tri Trinh
Tri Trinh

Ph.D in Psychology

Certified instructor of Applied DISC in Vietnam
Consultant in business development, strategies and digital tools

TRINH QUOC TRI
CEO - Vita Share

TS.Trịnh Quốc Trị là một chuyên gia ở 2 lĩnh vực TÂM LÝ và QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP với gần 30 năm kinh nghiệm về đào tạo và phát triển con người, đặc biệt thầy còn là chuyên gia về NGHIÊN CỨU và HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH cho các bạn muốn nâng tầm lên MBA/DBA và những nhà quản lý cần mở rộng nguồn tri thức để đem về giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu này nhằm xác định các hành vi cá nhân trong môi trường hoặc tình huống cụ thể và được ứng dụng trong tâm lý học trên nên tảng của GSTS William Marston (1928).

Với tinh thần vì cộng đồng, Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã cống hiến công trình nghiên cứu của mình cho cộng đồng sử dụng công cụ đo này tại http://congcu.vita-share.com/disc hoàn toàn miễn phí.


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
After enrolling, you have unlimited access to this course for 2 months - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 7 days and we will give you a full refund.

Get started now!