CLASS 1: Receptionist today

Discover your role as Director of impressions!

Jolie Siam mong muốn đưa vốn kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực lễ tân nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và nhận thức về tầm quan trọng của vị trí lễ tân, hành chính trong đội ngũ nhân viên hiện nay. Với tâm huyết của bộ phận đào tạo & phát triển tại công ty cùng các chuyên viên đào tạo khác, một chương trình đào tạo lễ tân với nội dung phù hợp được thiết kế mang phong cách Pháp đã được đưa vào khuôn khổ giảng dạy trực tuyến


Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng việt


Nội dung chính:

  • Vì sao vai trò của lễ tân lại quan trọng với doanh nghiệp?
  • Lễ tân chuyên nghiệp mang phong cách PHÁP như thế nào?
  • Lễ tân chỉ cần chuyên nghiệp đã đủ chưa?

Tham gia toàn bộ chương trình đào tạo (full course 7 lớp), các học viên sẽ:

  • Có kỹ năng văn phòng tốt và thái độ phù hợp với công việc tại vị trí Lễ tân hành chính
  • Tăng sự tự tin và nâng cao khả năng phản xạ khi giao tiếp bằng tiếng Anh
  • Xử lý tình huống linh hoạt
  • Nắm bắt tính cách cơ bản của từng cá nhân khi bắt đầu giao tiếp

Với những ứng viên của công ty Jolie Siam, các bạn sẽ cần làm 2 bài tập và gửi về [email protected], to Ms Hồng, tiêu đề với cú pháp TenHo_Class1


Your Instructor


Tu LE
Tu LE

Born in Vietnam, studied business in France and UK, travelled to many cities, but my biggest chance was to unexpectedly meet some great people that have had the greatest impact on my life. One of them was the encounter with Blandine Peillon.

In 2006 I came back to Vietnam and found Jolie Siam with Blandine. Since then, the company became the first love and the only love. For me, Jolie Siam is not the safe road, but the journey is full of human adventures and great stories.

Being a receptionist, the young is not only trained to be more gentle professional, but also skillful. The receptionist represents her company image. Every 10 seconds of her countless smile or any interaction with guests and internal team truly matter to their company image. Countless of those 10 seconds are what make their career!

Being an entrepreneur is being imaginative, independent and out of the box. As someone says "believing is seeing". I believe first in people, in their ability to change, learn and grow. Everyday is a chance for me to discover someone who turn out to be better than yesterday and contribute to develop a world of smiles through their career progress. I am happy!Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
After enrolling, you have unlimited access to this course for 2 months - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 7 days and we will give you a full refund.

Get started now!